Logo

Tăng cường
thanh toán!


TẢI VÍ ĐIỆN TỬ

Tại sao là Electric Cash?

 • Icon 1

  Giống tiền mặt

  Một phương tiện trao đổi để tạo điều kiện thanh toán hàng ngày.

 • Icon 2

  Giao dịch được cải thiện

  Các giao dịch nhanh và miễn phí được bảo đảm bởi sự đồng thuận Proof-of-Work và lớp thứ hai của blockchain.

 • Icon 3

  Ảnh hưởng từ cộng động

  Hệ thống quản trị mạng phi tập trung dựa vào cộng đồng.

Electric Cash

Electric Cash là một giao thức thanh toán được thiết kế để dễ tiếp cận và đơn giản, tập trung vào việc giảm phí giao dịch. Với những giao dịch nhanh chóng và miễn phí trên mạng an toàn và phi tập trung, ELCASH trở nên lý tưởng cho các khoản thanh toán hàng ngày.

Hệ sinh thái Electric Cash

 • Đặt cọc

  Chủ sở hữu ELCASH có thể tham gia vào quá trình đặt cọc để nhận Quyền lực Quản trị và kiếm thêm các lợi ích như giao dịch miễn phí và phần thưởng đặt cọc.

 • Quản trị

  Giao thức Electric Cash được quản lý bởi những người nắm giữ đồng coin này. Mỗi người dùng mà có được Quyền lực Quản trị có thể chủ động đề xuất các vấn đề biểu quyết mới và có tiếng nói của họ về sự phát triển của hệ sinh thái trong tương lai.

 • Lớp thứ hai

  Thiết kế độc đáo của Lớp Thứ hai cho phép giao dịch nhanh và đảm bảo mức độ bảo mật mạng cao nhất.

Lộ trình Electric Cash

 • Quý 4 năm 2020

  Ra mắt khai thác trước Electric Cash (ELCASH)

 • Quý 1 năm 2021

  Ra mắt trang web chính thức, trình khám phá blockchain, whitepaper và ví điện tử để bàn

  Niêm yết ELCASH trên các sàn giao dịch tiền điện tử

 • Quý 2 năm 2021

  Ứng dụng di động Electric Wallet (iOS & Android)

 • Quý 3 năm 2021

  Ra mắt Electric Wallet Pro (iOS & Android)

 • Quý 4 năm 2021/Quý 1 năm 2022

  Giới thiệu hệ sinh thái ELCASH: Đặt Cọc, Quản Trị và Giao Dịch Miễn Phí

 • Quý 1 năm 2022/Quý 2 năm 2022

  Giới thiệu về Lớp Giao Dịch Nhanh và Quản Trị của ELCASH (tính năng bổ sung)

Các sàn giao dịch Electric Cash

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo

Tìm chúng tôi trên

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo

Khước từ

Các tài liệu được trình bày trên trang web này không phải là đặc điểm kỹ thuật cuối cùng.

Dự án được trình bày ở đây đang trong giai đoạn khái niệm và khởi đầu, và có thể được sửa đổi, thay đổi hoặc thậm chí bị từ bỏ (ví dụ: vì lý do kinh tế, công nghệ hoặc quy định) và không có gì trên trang web này được coi là quan điểm cuối cùng và ràng buộc về dự án, hoặc bất kỳ bộ phận hoặc thành phần nào của dự án, hoặc liên quan đến việc thực hiện dự án.


Trang web này không đưa ra lời khuyên tài chính.

Thông tin và tài liệu trên trang web này không được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền điện tử rất dễ biến động. Bạn nên cẩn thận xem xét liệu tiền điện tử có phù hợp với bạn hay không khi cân nhắc hoàn cảnh và nguồn tài chính của bạn. Với việc theo dõi thông tin và tài liệu trên trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã không tìm kiếm lời khuyên đầu tư từ tác giả, hoặc từ bất kỳ bên nào có liên kết chính thức với tác giả, như tác giả đã nói và các bên có thể không đưa ra lời khuyên đó. Bạn không được mong đợi hoặc được đề nghị đầu tư, mua hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động tài chính liên quan nào dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên bất kỳ thông tin nào trên trang web này và bạn chấp nhận rằng bất kỳ hành động nào như vậy chỉ thuộc trách nhiệm cá nhân của bạn